Trigonometrisk modell

En trigonometrisk modell brukes når datasettet er syklisk, slik som soloppgang og solnedgang, eller temperatursvingninger i løpet av et døgn. Når du ønsker å modellere etter trigonometriske funksjoner bruker du en av formlene som er gitt under.

Teori

Sinusfunksjon

Sinuskurve tilpasset datapunkt

f(x) = A sin(cx + ϕ) + d

La u være x-verdien i første oppadstigende skjæringspunkt med likevektslinja etter andreaksen. Da har vi: ϕ = c u.

Teori

Cosinusfunksjon

Cosinuskurve tilpasset datapunkt

f(x) = A cos(cx + ϕ) + d

La u være x-verdien i første bølgetopp etter andreaksen. Da har vi: ϕ = c u.

Disse formlene gjelder for både sinus- og cosinusfunksjonen:

d = ymax + ymin 2 A = ymax ymin 2 c = 2π p

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!