House of Math-logo

Betinget sannsynlighet


Betinget sannsynlighet innebærer at hendelser påvirker hverandre. Det vil si at sannsynligheten for at noe skjer endres dersom du får vite at noe annet har skjedd. P (AB) er sannsynligheten for at A skjer gitt at du vet at B har skjedd. Den kan regnes ut med følgende formel:

P (AB) = P (A B) P (B)

Eksempel 1

I klassen til Nikolai liker 50% av elevene sushi, og 30% av elevene liker både sushi og kebab. Hva er sannsynligheten for at Nikolai liker kebab dersom du vet at han liker sushi?

La A være hendelsen «Nikolai liker kebab», og B være hendelsen «Nikolai liker sushi». Du må da regne ut P (AB). Med formelen over blir dette

P (A B) P (B) = 0,3 0,5 = 0,6

Dette betyr at den betingede sannsynligheten for at Nikolai liker kebab gitt at han liker sushi er 60 %.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!