House of Math-logo

Titallsystemet og tallene opp til 100


Det finnes mange ulike tallsystemer. Tallsystemer du kanskje kjenner fra tidligere er sekstitallsystemet som styrer klokka, eller titallsystemet som styrer tallinjen vår. I dette kapittelet skal du lære om titallsystemet. Dette tallsystemet er det mest utbredte i vår del av verden.

Tallinjen fra 0 til 100

Så hva er titallsystemet? Vi har ti sifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Siden alle tallene på tallinjen er satt sammen av ett eller flere av disse ti sifrene, kaller vi tallsystemet for titallsystemet.

Under er alle tallene fra og med 0 til og med 100 listet opp. La oss se litt på oppbygningen. Den første raden består bare av sifrene våre. De neste radene består av tall som er satt sammen av to eller tre sifre. Når du begynner å sette sammen sifrene til større eller mindre tall, blir du påvirket av plassverdisystemet.

Tallene på den første raden står alle på enerplassen. Når du nå setter sammen flere sifre, må du bruke flere av plassene. For tallene fra og med 0 til og med 100 bruker du enerplassen, tierplassen og hundrerplassen.

På andre rad ser du at det alltid står et 1-tall på tierplassen, og på enerplassen begynner tallene med 0 og slutter med 9 langs raden. På tredje rad står det alltid et 2-tall på tierplassen, og på enerplassen begynner tallene med 0 og slutter med 9 etter hvert som du leser tallene bortover. Slik fortsetter det rad for rad til du har brukt opp alle sifrene fra og med 1 til og med 9 på tierplassen.

Når alle sifrene er brukt på tierplassen, tar du i bruk hundrerplassen. Da setter du først tallet 1 på hundrerplassen. Siden du må bruke alle sifrene, må 0 også få være med. Dette er det første av sifrene våre, slik at 0 er det første tallet du nå setter på tierplassen og enerplassen. Dermed har du kommet til tallet 100. Vi kan si at du resirkulerer sifrene for å lage tall.

Tenk på dette

Her har du alle tallene fra og med 0 til og med 100:

0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100

Tenk på dette

Her har du alle tallene fra og med 0 til og med 100:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!