House of Math-logo

Tallinjen


Tallinjen fra minus fem til pluss fem

Tallinjen er fantastisk spennende. Den er full av hemmeligheter som du til daglig kanskje ikke tenker over. For eksempel har tallinjen uendelig mange tall, og mellom hvilke som helst to tall finnes det igjen uendelig mange tall. Bare tanken i seg selv kan gjøre en svimmel.

Men tallinjen har en fin oppbygning. Hovedsakelig er den delt i to ved tallet 0. Til venstre for 0 (nedover) har du alle de negative tallene. Til høyre for 0 (oppover) har du alle de positive tallene.

Tallinjen består av heltall, desimaltall, brøker, tall som er bokstaver, og tall som skrives ved hjelp av andre tegn. Etter hvert som du kommer oppover i trinnene, skal du lære om de ulike tallfamiliene. Jo mer du vet om de ulike tallfamiliene, desto lettere blir matematikken og regningen som følger.

Så hold deg fast, nå begynner en av de mest spennende reisene du skal være med på – reisen gjennom matematikkens verden.

I første og andre klasse skal du lære om de hele positive tallene opp til 100. Disse tallene ser ut som de rosa tallene til høyre for 0 på tegningen over. Altså, de hele positive tallene er de tallene du kjenner til fra tidligere. Senere skal vi se nøyere på dem, men her er en tegning som viser deg hvordan de ligger på tallinjen:

Tallinjen fra en til hundre

Tenk på dette

Tallene er for matematikken det bokstavene er for språket, altså de grunnleggende byggesteinene. I språket trenger du bokstaver for å lage ord og setninger. I matematikken trenger du tallene for å uttrykke deg og løse problemer. Mestrer du både tall og bokstaver, har du et fantastisk grunnlag for å uttrykke deg presist og gjøre deg forstått.

Tenk på dette

Hvor langt kan du telle?

Når du teller, er det de positive hele tallene du ramser opp. Her er begynnelsen på dem. Hvor langt kommer du?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Tenk på dette

Klarer du å plassere disse tallene i stigende rekkefølge?

0, 4, 28, 41, 2,31, 6, 348, 1000, 31,54, 100

Du starter med de negative tallene. Først skriver du det negative tallet med størst tallverdi. Deretter velger du de negative tallene som har mindre og mindre tallverdi til du kommer til 0. Så velger du det minste positive tallet. Deretter velger du de positive tallene slik at de øker i tallverdi:

1000, 41, 4, 0, 2,31, 6, 28, 31,54, 100, 348

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om tallinjen? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!