Delelighet

Et tall sies å være delelig med et annet tall når svaret på delestykket er et helt tall. Delelighet dreier seg derfor om hvilke tall som kan deles på andre tall. For eksempel er tallet 6 delelig med 2 siden 6 : 2 = 3.

Det finnes regler som forteller om deleligheten til gitte tall. Nå skal du lære når et tall er delelig med henholdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 9 og/eller 10.

Regel

Å DELE PÅ 2:

Alle partall kan deles på 2. Derfor kan alle tall som slutter på 0, 2, 4, 6 og 8, deles på 2.

Å DELE PÅ 3:

Alle tall der summen av sifrene (tverrsummen/siffersummen) er delelig med 3, kan selv deles på 3.

Å DELE PÅ 4:

Alle tall der de to siste sifrene som tall er delelig med 4, kan selv deles på 4.

Å DELE PÅ 5:

Alle tall som slutter på 0 eller 5, kan deles på 5.

Å DELE PÅ 6:

Alle tall der Å DELE 2 og Å DELE 3 funker, er delelig med 6.

Å DELE PÅ 9:

Alle tall der summen av sifrene (tverrsummen/siffersummen) er delelig med 9, kan selv deles på 9.

Å DELE PÅ 10:

Alle tall som slutter på 0, kan deles på 10.

Det er viktig å huske at alle tall har 1 som faktor. Alle tall kan deles på seg selv, og da vil svaret på delestykket bli 1.

Eksempel 1

Kan tallet 234 deles 2, 3, 4, 5, 6, 9 eller 10?

Du må nå sjekke 234 opp mot alle reglene over:

  • Siden 234 slutter på et partall, så er det delelig med 2.

  • Siden 2 + 3 + 4 = 9 og 9 er delelig med 3, er 234 delelig med 3.

  • Siden 34 : 4 = 8,5 og 8,5 ikke er et heltall, kan 234 ikke deles på 4.

  • Siden 234 ikke slutter på 0 eller 5, er tallet heller ikke delelig med 5.

  • Siden 234 funker for både Å DELE 2 og Å DELE 3, er 234 delelig med 6.

  • Siden 2 + 3 + 4 = 9 og 9 er delelig med 9, er 234 også delelig med 9.

  • Siden 234 ikke slutter på 0, er tallet ikke delelig med 10.

Eksempel 2

Bruk tallene 2, 3 og 5 til å lage tresifrede tall som enten er delelig med 2, 3 eller 5.

Tall som er delelig med 2, må slutte på et partall. Det eneste partallet du har her er 2. De mulige tallene blir da

532352222332552 252232522322

Tall som er delelig med 3, må ha tverrsum som også er delelig med 3. Da blir de mulige tallene

522252225552525 255222333555

Tall som er delelig med 5, må slutte på 0 eller 5. Da blir de mulige tallene

225235335325555 525535255355

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!