House of Math-logo

Deling


Deling eller divisjon er den motsatte metoden av å gange. Du bruker denne metoden når du ønsker å dele opp en gruppe i flere mindre, men like store grupper.

Et delestykke består av en dividend, et kolon og en divisor. Når du deler, besvarer du egentlig spørsmålet: Hva må jeg gange divisor med for å få dividenden?

Regel

Viktige ord og uttrykk

DIVIDEND : DIVISOR

La oss se på hvordan deling forenkler livet. Si at du har 12 bananer som du skal dele mellom deg og 3 naboer. Hvordan vil det bli nå som du ønsker å dele 12 bananer på 4? Hvor mange vil dere få hver? Dersom du ikke kan ganging, må du løse problemet ved å lage fire hauger hvor du legger én og én banan i hver haug til det ikke er flere bananer igjen.

12 bananer delt i fire hauger med tre i hver haug

Dette tar veldig lang tid, og det krever svært mye skriving. Så her kommer den fantastiske nyheten: Siden du nå kan gange, skal du bruke det til å fordele bananene ved hjelp av metoden deling! Ganging og deling har samme forhold som pluss og minus; det den ene gjør, vil den andre rette opp igjen.

Tenk på dette

Siden

3 4 = 12

vil det da være slik at dersom du deler tolv fire, får du tre i hver gruppe?

Svaret er ja! Du trenger 4 treere for å komme til 12. Dermed vil det være slik at dersom du deler 124 naboer, vil de få 3 hver.

Men la oss se på noen eksempler som følger fra gangetabellen:

Eksempel 1

Fra gangetabellen vet du at 5 3 = 15. Hva blir da 15 : 3?

Her ser du at 15 er dividenden og 3 er divisor. Spørsmålet blir dermed: Hva må du gange 3 med for å få 15? Svaret er 5, og du skriver det matematisk som dette:

15 : 3 = 5

Eksempel 2

Fra gangetabellen vet du at 9 8 = 72. Hva blir da 72 : 9?

Her ser du at 72 er dividenden og 9 er divisor. Spørsmålet blir dermed: Hva må du gange 9 med for å få 72? Svaret er 8, og du skriver det matematisk som dette:

72 : 9 = 8

Eksempel 3

Fra gangetabellen vet du at 6 7 = 42. Hva blir da 42 : 6?

Her ser du at 42 er dividenden og 6 er divisor. Spørsmålet blir dermed: Hva må du gange 6 med for å få 42? Svaret er 7, og du skriver det matematisk som dette:

42 : 6 = 7

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om deling? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Å halvere
Neste oppslagPil som peker til høyre
Delelighet