House of Math-logo

Pluss og minus (plassverdisystemet)


Pluss / addisjon

Ved addisjon av positive tall blir ting større, og du legger sammen tallene som står på samme plass i plassverdisystemet.

Regel

Viktige ord og uttrykk

LEDD + LEDD = SUM

Vi sier ofte å legge sammen i stedet for pluss eller addisjon.

Eksempel 1

Du skal legge sammen 12 og 25

Da skal du tenke som dette:

 • Tallet 12 har 1tierplassen og 2enerplassen.

 • Tallet 25 har 2 på tierplassen og 5 på enerplassen.

 • Først legger du sammen tallene på enerplassen. Da får du

  2 + 5 = 7
 • Så legger du sammen tallene på tierplassen. Da får du

  1 + 2 = 3
 • Du har nå fått 3 på tierplassen og 7 på enerplassen. Svaret blir derfor 37, altså

  12 + 25 = 37

Eksempel 2

Du skal legge sammen 3 og 6

Siden begge tallene står på enerplassen, kan du addere dem direkte. Da får du

3 + 6 = 9

Minus / subtraksjon

Ved subtraksjon av positive tall blir ting mindre, og du trekker tallene som står på samme plass i plassverdisystemet, fra hverandre. Vi bruker ofte å trekke fra om subtraksjon.

Regel

Viktige ord og uttrykk

LEDD LEDD = DIFFERANSE

Eksempel 3

Du skal trekke 6 fra 9

Siden begge tallene står på enerplassen, kan du subtrahere direkte. Da får du

9 6 = 3.

Eksempel 4

Du skal trekke 25 fra 48

Da skal du tenke som dette:

 • Tallet 48 har 4 på tierplassen og 8 på enerplassen.

 • Tallet 25 har 2 på tierplassen og 5 på enerplassen.

 • Først trekker du fra tallene på enerplassen. Da får du

  8 5 = 3
 • Så trekker du fra tallene på tierplassen. Da får du

  4 2 = 2
 • Du har nå fått 2 på tierplassen og 3 på enerplassen. Svaret blir derfor

  48 25 = 23

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!