Hundredeler

Nå skal du gå i dybden av hundredelene og hundredelsplassen. Hundredels plassen er plass nummer to bak komma i et desimaltall. Når du har med to desimaler, uttrykker du deg med hundredels nøyaktighet.

Fra oppslaget om tideler vet vi at 10 tideler blir til 1,0. Siden du nå snakker om hundredeler, trenger du 100 av dem for å få 1,00.

+ 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 1,00

+ 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 1,00

Når du har flere enn ni hundredeler, må du ta tidelsplassen til hjelp for å uttrykke hundredelen. Tallet 1,03 består av tre hundredeler. Tallet 1,84 består av 84 hundredeler. Se på dette eksempelet:

Tallene 1,00 til 1,29 med hundredelene vist i blått

Du har kanskje sett på spydkast på TV. Da er det om å gjøre å kaste spydet lengst. Lengden de kaster spydet, måles med hundredels nøyaktighet, slik som dette:

Spydkastbilde med lengderesultat, presentert med hundredels nøyaktighet

Eksempel 1

Du teller hundredeler. Hvilke tall ligger da mellom 1,01 og 1,07?

Det er fem tall som passer: 1,02, 1,03, 1,04, 1,05 og 1,06.

Eksempel 2

Se tallfølgen over. Finn to tall som ligger mellom 1,20 og 1,29.

Det er åtte tall å velge mellom, slik som 1,22 og 1,26.

Eksempel 3

Når du teller med hundredeler, hvilket tall kommer etter 10,95?

10,95 ligger én hundredelsplass til venstre for 10,96. Svaret er 10,96.

Tenk på dette

I Eksempel 2 la du merke til at du fant tall mellom to desimaltall med tideler ved å bruke hundredeler.

Dette trikset fungerer alltid! For å finne et tall som ligger mellom to desimaler, kan du alltid legge enda en desimal som ikke er 0, bak det minste tallet. Se her:

Se på tallene 45,7 og 45,8. Det minste tallet er 45,7. Nå kan du legge til en desimal på det minste tallet, for eksempel tallet 3. Da får du 45,73. Dette tallet ligger mellom 45,7 og 45,8!

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om desimaltall? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!