House of Math-logo

Tallmønstre

Tallmønstre er kjempegøy. Partall og oddetall er eksempler på tallfølger som følger et spesielt mønster. I boksene nedenfor kan du se om du klarer å fortsette tallfølgene som er der.

Men hva er egentlig et tallmønster? Et tallmønster er rett og slett en følge med tall som ikke står hulter til bulter. Altså følger tallene i følgen et bestemt mønster.

Eksempel 1

De positive hele tallene du lærte om helt i begynnelsen:

1, 2, 3, 4, 5, 6,

er et eksempel på en tallfølge som har et mønster. Neste tall i følgen får du ved å plusse1. Mønsteret er dermed: Å plusse på 1.

Eksempel 2

Tallfølgen

10, 20, 30, 40, 50,

har den egenskapen at det er plusset på 10 for å komme til det neste tallet. Dermed kan du fortsette følgen ved å tenke: 50 + 10 = 60 60 + 10 = 70 70 + 10 = 80

Mønsteret er dermed: Å plusse på 10. Dersom du fortsetter følgen, blir hele tallfølgen opp til 100 slik:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Tenk på dette

Hva er de fem neste partallene?

2, 4, 6, 8, 10, 12,

Du ser at du må hoppe over et tall for å komme til det neste partallet. Dermed hopper du over 13 og får at 14 er et partall. Du hopper over 15 og får at 16 er et partall. Du hopper over 17 og får at 18 er et partall. Du hopper over 19 og får at 20 er et partall. Så hopper du over 21 og finner at 22 er et partall.

De fem neste partallene her er dermed

14, 16, 18, 20, 22

Tallfølger og mønstre er pensum i alle trinn ut 10. klasse. Fra trinn til trinn blir tallfølgene litt mer utfordrende og morsomme, så bruk litt tid på å skjønne hva dette dreier seg om. På videregående skole skal du lære å regne med ulike typer tallfølger og se hvordan de brukes i dagliglivet, da blir det virkelig gøy!

Tenk på dette

Hva er de fem neste oddetallene?

1, 3, 5, 7, 9, 11,

Du ser at du må hoppe over et tall for å komme til det neste oddetallet. Dermed hopper du over 12 og får at 13 er et oddetall. Du hopper over 14 og får at 15 er et oddetall. Du hopper over 16 og får at 17 er et oddetall. Du hopper over 18 og får at 19 er et oddetall. Så hopper du over 20 og finner at 21 er et oddetall.

De fem neste oddetallene her er dermed

13, 15, 17, 19, 21

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om tallmønstre? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Undersøke tallmønstre