House of Math-logo

Primtall


Primtallene er tall større enn 1 som ikke kan skrives som et produkt av andre hele tall enn seg selv og 1. Primtall er altså større enn 1 og ikke delelig med andre tall enn 1 og seg selv. Du finner primtallene blant oddetallene, foruten tallet 2. Tallet 2 er nemlig det eneste partallet som også er et primtall.

Primtallene er svært nyttige når du skal faktorisere. Å faktorisere betyr å skrive som gangestykke. Å primtallfaktorisere vil dermed si å skrive et produkt som et gangestykke med primtall.

Regel

Definisjon av primtall

Et primtall er et tall større enn 1 som bare er delelig med 1 og seg selv.

Eksempel 1

Hvilke av tallene nedenfor er primtall?

4512113

4 = 2 2 og er derfor ikke et primtall.

5 kan ikke deles på andre tall enn 1 og seg selv. 5 er derfor et primtall.

12 = 4 3 og er derfor ikke et primtall.

11 er ikke delelig med andre tall enn 1 og seg selv. 11 er derfor et primtall.

3 er ikke delelig med andre tall enn 1 og seg selv. 3 er derfor et primtall.

Når du primtallfaktoriserer, er det veldig lurt å vite hvilke tall som er primtall. Du bør derfor lære deg de første primtallene på rams, slik at du vet hva du skal se etter. Her kommer en liste over primtallene opp til 100.

Regel

Primtallene opp til 100

235711131719 2329313741434753 596167717379838997

Regel

Hvor skal du lete etter primtall?

Her er noen tips:

  • Alle primtall er oddetall bortsett fra tallet 2.

  • Alle primtall bortsett fra 2 og 5 slutter på 1, 3, 7 eller 9.

Fem ulike primtall

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!