House of Math-logo

Primtallfaktorisering (stolpemetoden)


Å faktorisere betyr å skrive som gangestykke. Å primtallfaktorisere vil dermed si å skrive som gangestykke med primtall.

Alle hele tall større enn 2 kan skrives som et produkt av primtall. Det vil si at produktet av disse primtallene har heltallet ditt til svar. For å finne primtallene (faktorene) bruker du en metode som kalles primtallfaktorisering. Du kan primtallfaktorisere med både stolpemetoden og paraplymetoden. Her skal du lære stolpemetoden.

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om primtallsfaktorisering? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Regel

Stolpemetoden

1.
Sjekk om tallet er delelig med 2. Dersom det stemmer, sett 2 på høyre side av streken, og svaret på delestykket på venstre side av streken. Se eksempler nedenfor.
2.
Om tallet ikke er delelig med 2, sjekk om det er delelig med neste primtall, 3. Dersom tallet er delelig med 3, setter du 3 på høyre side av streken, og svaret på delestykket på venstre side av streken. Dersom det ikke er delelig med 3, må du sjekke neste primtall, 5. Slik fortsetter du til du finner et primtall som passer.
3.
For hver gang du finner en primtallfaktor, setter du den på høyre side av streken og svaret på delestykket på venstre side av streken.
4.
Disse stegene gjentar du til du får 1 som svar på siste delestykke.

Men hvordan vet du hva som er delelig med de ulike primtallene? Her kan du se på temaet delelighet.

Eksempel 1

Du skal primtallfaktorisere tallet 24

Stolpefaktorisering av 24

24 er produktet av primtallene i høyre kolonne. Dermed er

24 = 2 2 2 3.

Eksempel 2

Du skal primtallfaktorisere 100

Stolpefaktorisering av 100

100 er produktet av primtallene i høyre kolonne. Dermed er

100 = 2 2 5 5.

Eksempel 3

Du skal primtallfaktorisere 144

Stolpefaktorisering av 144

144 er produktet av primtallene i høyre kolonne. Dermed er

144 = 2 2 2 2 3 3.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!