House of Math-logo

Partall og oddetall


De hele tallene er delt i to grupper: Partallene og oddetallene. På figuren nedenfor ser du noen tall i blått og noen tall i grått. De grå er oddetallene, og de blå er partallene.

Heltallene fra 0 til 20. Partall er blå, oddetall er grå

Som du ser av figuren, er annethvert hele tall partall og oddetall.

Tenk på dette

Det ligger 4 sjokolader bordet. Du og en venn skal dele disse mellom dere. Får dere like mange sjokolader? Er 4 et partall eller et oddetall?

Når du skal dele 4 sjokolader på to personer, vil de få 2 hver. Fordi de får like mange biter og det ikke er noen til overs, er 4 et partall. Ta en titt på tallfølgen ovenfor. Stemmer dette for de grå tallene?

Tenk på dette

Du har besøk av en venn og har kjøpt en smågodtpose med 7 biter. Dere skal dele bitene i posen likt mellom dere. Får dere like mange biter? Er 7 et partall eller et oddetall?

Når du skal dele 7 biter på to personer, vil dere få 3 hver, og så blir det én bit til overs. I virkeligheten kan du ta en kniv og dele den siste biten, slik at dere får en halv hver. Men du klarer ikke dele de 7 bitene slik at dere får like mange hele biter. Du vet derfor at 7 er et oddetall. Det er nemlig slik at oddetall ikke kan deles på to når du bare kan bruke hele biter. Fra tallfølgen over ser du at 7 er et oddetall siden det er skrevet i blått.

En måte å tenke på partall og oddetall: Dersom du og en venn skal dele noe og dere kan få like mange hver, da er tallet et partall. Dersom det blir én bit til overs, er tallet et oddetall.

To stykker deler på åtte (partall) snopbiter

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om partall og oddetall? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Tiervenner og tiergrupper opp til 100
Neste oppslagPil som peker til høyre
Plassverdisystemet