House of Math-logo

Primtallfaktorisering (paraplymetoden)


Alle hele tall større enn 2 kan skrives som et produkt av primtall, det vil si at produktet av disse primtallene har heltallet ditt til svar. For å finne primtallene (faktorene) bruker du en metode som kalles primtallfaktorisering. Du kan primtallfaktorisere med både stolpemetoden og paraplymetoden. Her skal du lære paraplymetoden.

Bootcamps

Vil du se animasjonsvideoer og løse interaktive oppgaver om primtallsfaktorisering? Trykk her for å prøve Bootcamps!

Regel

Paraplymetoden

1.
Finn et gangestykke som har tallet du skal faktorisere, som svar

(eksempel: 8 3 = 24).

2.
Sjekk om noen av faktorene er primtall. Dersom du har primtall, setter du en ring rundt det (3 er et primtall, slår en ring).
3.
Dersom ett eller begge tallene ikke er primtall, finner du et nytt gangestykke som blir til de(t) tallet som ikke er primtall (8 er ikke et primtall, finner gangestykket 4 2).
4.
Sjekk om noen av disse faktorene er primtall. Dersom du har primtall setter du en ring rundt det (2 er et primtall, slår en ring).
5.
Dersom ett eller begge tallene ikke er primtall, finner du et nytt gangestykke som blir til det tallet (4 er ikke et primtall, finner gangestykket 2 2).
6.
Sjekk om noen av faktorene er primtall. Dersom du har primtall, setter du en ring rundt det (2 er et primtall, jeg setter ring rundt).
7.
Gjenta trinnene til alle pilene slutter med et tall med ring rundt seg.
8.
Tallene med ring rundt er faktorene til tallet ditt.

Eksempel 1

Du skal primtallfaktorisere tallet 24

Paraplyfaktorisering av 24

24 er produktet av alle primtallene i sirklene. Dermed er

24 = 2 2 2 3.

Eksempel 2

Du skal primtallfaktorisere tallet 100

Paraplyfaktorisering av 100

100 er produktet av alle primtallene i sirklene. Dermed er

100 = 2 2 5 5.

Eksempel 3

Du skal primtallfaktorisere tallet 144

Paraplyfaktorisering av 144

144 er produktet av alle primtallene i sirklene. Dermed er

144 = 2 2 2 2 3 3.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Primtallfaktorisering (stolpemetoden)