House of Math-logo

Hvordan sammenlikne størrelsen til tall


Det er viktig å kunne sammenlikne tall og forstå tallstørrelser. Du må kunne svare på spørsmål som:

Regel

Viktige spørsmål

Hvilket tall er størst? Hvilket tall er minst?

Tallene en til seks i stigende rekkefølge

Når du skal svare på disse spørsmålene, er tallinjen din beste venn. Den kan nemlig ses på som en stige, som plasserer de høye tallene oppover på stigen og de lave tallene nedover på stigen. Dersom stigen faller over ende mot høyre, ser du at de høye tallene ligger mot høyre og de lave tallene mot venstre.

Det eneste du nå trenger å tenke på, er hvor på tallinjen de ulike tallene hører hjemme. For eksempel ligger tallet 2 midt imellom tallet 1 og tallet 3. Dermed vet du at 2 er mindre enn 3, men større enn 1.

Tenk på dette

Hvorfor er 10 maur flere enn 2 elefanter?

Når du bruker ordet flere, tenker vi på antall. Tallet 10 er større enn tallet 2 fordi 10 ligger lenger til høyre på tallinjen enn 2.

Når du skal lære å sammenlikne tall, må du kunne følgende:

  • Vite hvor tallene ligger på tallinjen.

  • Vite at tallet som ligger til høyre, er større enn tallet som ligger til venstre.

Eksempel 1

Hvordan ser det ut når du skriver 23, 98, 0, 56, 19, 10, 65 og 73 i stigende rekkefølge?

Følgende oppskrift fungerer godt:

1.

Tegn opp en tallinje fra 0 til 100.

2.

Merk av tallene i oppgaven på tallinjen.

3.
Nå kan du skrive tallene i den rekkefølgen som du har merket dem på tallinjen. De er da i stigende rekkefølge.

Tallinjen fra 0 til 100, med eksempler plassert langs linjen

I denne oppgaven er riktig rekkefølge:

0, 10, 19, 23, 56, 65, 73, 98

Tenk på dette

Hva er det største tosifrede tallet du kan lage med både sifrene 2 og 5?

Om du velger å sette 2 først og 5 sist, får du tallet 25. Om du velger å sette 5 først og 2 sist, får du tallet 52. Siden 52 ligger lenger til høyre på tallinjen enn 25, er 52 det største tallet du kan lage med sifrene 2 og 5.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om å sammenlikne tall? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!