House of Math-logo

Undersøke tallmønstre

Nå skal du se på tallmønstre der du kommer til neste tall i tallfølgen ved å gange med eller subtrahere et bestemt tall.

Eksempel 1

Tallfølgen

1,2,4,8,16,

har den egenskapen at den er ganget med 2 for å komme til det neste tallet:

1 2 = 2, det første tallet i følgen ganget med 2 er lik det andre tallet i følgen.

2 2 = 4, det andre tallet i følgen ganget med 2 er lik det tredje tallet i følgen.

4 2 = 8, det tredje tallet i følgen ganget med 2 er lik det fjerde tallet i følgen.

8 2 = 16, det fjerde tallet i følgen ganget med 2 er lik det femte tallet i følgen.

16 2 = 32, det femte tallet i følgen ganget med 2 er lik det sjette tallet i følgen.

De ni første tallene i følgen

Eksempel 2

Tallfølgen

40,35,30,25,20,

har den egenskapen at 5 er trukket fra tallet i følgen for å komme til det neste tallet:

40 5 = 35, det første tallet i følgen minus 5 er lik det andre tallet i følgen.

35 5 = 30, det andre tallet i følgen minus 5 er lik det tredje tallet i følgen.

30 5 = 25, det tredje tallet i følgen minus 5 er lik det fjerde tallet i følgen.

25 5 = 20, det fjerde tallet i følgen minus 5 er lik det femte tallet i følgen.

20 5 = 15, det femte tallet i følgen minus 5 er lik det sjette tallet i følgen.

Fra og med andre til og med sjette tallet i følgen

Tenk på dette

Finnes det tallfølger der du kan dele et bestemt tall for å komme til det neste tallet?

Ja, det gjør det. Et eksempel på dette er følgen

192,96,48,24,12,6,3,

Her er mønsteret at du deler2 for å komme til det neste tallet. 192 : 2 = 96, det første tallet i følgen delt på 2 er lik det andre tallet i følgen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Tallmønstre
Neste oppslagPil som peker til høyre
Tallfølger og mønstre