House of Math-logo

Addisjon ved hjelp av tallinjen


Addisjon og pluss er to navn på samme regneoperasjon. Ved addisjon med positive tall blir ting større, og du beveger deg mot høyre på tallinjen.

Regel

Viktige ord og uttrykk

Når du snakker om addisjonsstykker, skal du bruke ordet ledd om det du skal legge sammen, og ordet sum om svaret.

LEDD + LEDD = SUM

Disse ordene og denne sammenhengen er det avgjørende at du kan. Dette må derfor pugges!

Eksempel 1

Regn ut

3 + 6 = 9

Her er 3 og 6 leddene våre, og 9 er summen.

Seks hopp på tallinjen fra 3 til 9

Tenk på dette

Hva tror du skjer når du legger til 0 et tall?

Ingen verdens ting! Dersom du legger 0 til et ledd forblir tallet uendret.

10 + 0 = 10100 + 0 = 10042 + 0 = 42

Det er fordi du hopper 0 steg oppover på tallinjen.

Eksempel 2

Regn ut

73 + 20 = 93

Her er 73 og 20 leddene våre, og 93 er summen.

20 hopp på tallinjen fra 73 til 93

Husk at du alltid kan bruke tallinjen til å hjelpe deg med addisjon. Tallet du skal plusse på forteller deg hvor mange hopp du gjør for å komme frem til svaret.

Tenk på dette

Hva skjer når du adderer tiervenner?

Siden tiervenner forteller hvilke to tall som til sammen blir 10, vil summen av alle tiervenner være 10. Slik som dette: 1 + 9 = 10 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om addisjon? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Subtraksjon ved hjelp av tallinjen