House of Math-logo

Hvordan løse likninger i GeoGebra


Du kan løse likninger eksakt eller numerisk. GeoGebra løser disse automatisk ved at du skriver likningen i CAS og trykker Løs eller Løs numerisk. Løs gir deg det eksakte svaret, mens Løs numerisk gir deg svaret som desimaltall.

Dersom du får {} som svar, har likningen ingen løsning. Dersom du får {x = a} som svar har likningen én løsning, og dersom du får {x = a,x = b} som svar, har likningen to løsninger. NB! Her er a og b tall.

GeoGebra-oppskrift 1

Løsing i CAS

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn likningen i CAS. Hvis det står 0 på høyre side av likningen, trenger du kun å skrive uttrykket på venstre side.
3.
Trykk på Løs GeoGebra icon i Topplinjen for å løse eksakt, eller trykk på Løs numerisk GeoGebra icon i Topplinjen for å løse numerisk.

Skjermdump av GeoGebra som viser løsningen av to likninger

Å løse en likning grafisk er det samme som å tegne grafen til uttrykkene på hver side av likningen, og finne x-koordinaten til skjæringspunktene mellom grafene.

GeoGebra-oppskrift 2

Løsing i Grafikkfeltet

1.
Trykk på GeoGebra icon Vis og velg deretter Algebrafeltet og Grafikkfeltet.
2.
Skriv inn uttrykkene i en rad hver i Algebrafeltet og trykk Enter. Gi uttrykkene passende navn.
3.
Du må nå finne skjæringspunktene til grafene. Dette gjør du ved å skrive

Skjæring(<Objekt>, <Objekt>)

der objektene tilsvarer de to uttrykkene, og trykk Enter.

4.
Dersom likningen har løsninger, finner du dem nå i Algebrafeltet.

Eksempel 1

Du skal løse likningen

f(x) = g(x)

grafisk, der f(x) = x2 2x 5, g(x) = 2x2 + x 15

Bildet under viser løsningen av likningen man får ved å følge oppskriften over.

Skjermdump av GeoGebra som viser skjæringen mellom to grafer

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!