House of Math-logo

Hvordan løse likninger i GeoGebra


Du kan løse likninger eksakt eller numerisk. GeoGebra løser disse automatisk ved at du skriver likningen i CAS og trykker Løs eller Løs numerisk. Løs gir deg det eksakte svaret, mens Løs numerisk gir deg svaret som desimaltall.

Dersom du får {} som svar, har likningen ingen løsning. Dersom du får {x = a} som svar har likningen én løsning, og dersom du får {x = a,x = b} som svar, har likningen to løsninger. NB! Her er a og b tall.

GeoGebra-oppskrift 1

Løsing i CAS

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn likningen i CAS. Hvis det står 0 på høyre side av likningen, trenger du kun å skrive uttrykket på venstre side.
3.
Trykk på Løs GeoGebra icon i Topplinjen for å løse eksakt, eller trykk på Løs numerisk GeoGebra icon i Topplinjen for å løse numerisk.

Skjermdump av GeoGebra som viser løsningen av to likninger

Å løse en likning grafisk er det samme som å tegne grafen til uttrykkene på hver side av likningen, og finne x-koordinaten til skjæringspunktene mellom grafene.

GeoGebra-oppskrift 2

Løsing i Grafikkfeltet

1.
Trykk på GeoGebra icon Vis og velg deretter Algebrafeltet og Grafikkfeltet.
2.
Skriv inn uttrykkene i en rad hver i Algebrafeltet og trykk Enter. Gi uttrykkene passende navn.
3.
Du må nå finne skjæringspunktene til grafene. Dette gjør du ved å skrive

Skjæring(<Objekt>, <Objekt>)

der objektene tilsvarer de to uttrykkene, og trykk Enter.

4.
Dersom likningen har løsninger, finner du dem nå i Algebrafeltet.

Eksempel 1

Du skal løse likningen

f(x) = g(x)

grafisk, der f(x) = x2 2x 5, g(x) = 2x2 + x 15

Bildet under viser løsningen av likningen man får ved å følge oppskriften over.

Skjermdump av GeoGebra som viser skjæringen mellom to grafer

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan fullføre kvadratet med GeoGebra
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan løse likningssett i GeoGebra