House of Math-logo

Hvordan løse likningssett i GeoGebra


Du kan bruke GeoGebra til å løse likningssett:

GeoGebra-oppskrift 1

Løsing i CAS

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn likningene dine én etter én, trykk Enter for å starte en ny rad for hver av likningene dine.
3.
Marker likningene ved å trykke på boksene med radnummer. Når boksen med radnummeret er blitt mørk, er boksen markert. For å markere flere enn én boks må du holde Shift-knappen nede, trykke på boksen med radnummeret til den første likningen og deretter trykke på boksen med radnummeret til den siste likningen.
4.
Trykk så på Løs GeoGebra icon.

Hvis du får {} som svar, har likningssettet ingen løsning. Om GeoGebra returnerer en av variablene som en funksjon har likningssettet uendelig mange løsninger.

Skjermdump av GeoGebra som viser løsningen av to likninger med to ukjente

NB! Bildet viser ikke at boksene er blitt markert. Markeringen forsvinner i det du trykker på Løs GeoGebra icon.

Du løser et likningssett grafisk ved å plotte begge grafene i samme koordinatsystem. Løsningene blir skjæringspunktene mellom grafene.

GeoGebra-oppskrift 2

Løsing i Grafikkfeltet

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn likningene dine én etter én, trykk Enter for å starte en ny rad for hver av likningene dine.
3.
I Verktøylinjen trykker du på Skjæring mellom to objekt GeoGebra icon. Hvis du ikke finner knappen, sjekk at du faktisk har aktivert Grafikkfeltet. Deretter finner du knappen under Nytt punkt-menyen.
4.
Så trykker du på den ene grafen og deretter på den andre i Grafikkfeltet. Rekkefølgen spiller ingen rolle.
5.
Nå finner du punktene i Algebrafeltet.

Skjermdump av GeoGebra som viser skjæringen mellom to linjer

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan løse likninger i GeoGebra
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan løse likningssett med flere ukjente i GeoGebra