House of Math-logo

Hvordan løse likningssett med flere ukjente i GeoGebra


Du kan bruke GeoGebra til å løse likningssett med flere ukjente:

GeoGebra-oppskrift 1

Løsing i CAS

1.
Åpne CAS under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn likningene dine én etter én, trykk Enter for å starte en ny rad for hver av likningene dine.
3.
Marker likningene ved å trykke på boksene med radnummer. Når boksen med radnummeret er blitt mørk, er boksen markert. For å markere flere enn én boks må du holde Shift-knappen nede, trykke på boksen med radnummeret til den første likningen og deretter trykke på boksen med radnummeret til den siste likningen.
4.
Trykk så på Løs GeoGebra icon.

Skjermdump av GeoGebra som viser løsningen av tre likninger med tre ukjente

Hvis du får {} som svar, har likningssettet ingen løsning. Om GeoGebra returnerer en av variablene som en funksjon {x = f(x)} så har likningssettet uendelig mange løsninger.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!