Hvordan finne definisjonsmengde og verdimengde i GeoGebra

Du kan bruke GeoGebra til å finne definisjonsmengden og/eller verdimengden til en funksjon.

GeoGebra-oppskrift 1

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn funksjonen din i Algebrafeltet.
3.
Nå skal du finne definisjonsmengden.

Trykk på verktøyet Skjæring mellom to objekt GeoGebra icon, og trykk på funksjonen din, så x-aksen. Avgjør ut ifra oppgaveteksten hvilke(t) av disse skjæringspunktene du kan bruke som nedre eller øvre intervallgrense til definisjonsmengden.

4.
Nå er det verdimengden. Bruk Min-kommandoen ved å taste inn

Min(<Funksjon>, <Start>, <Slutt>)

i Algebrafeltet.

Som <Funksjon> skriver du inn navnet på funksjonen din (f, g, ). Som <Start> velger du den nedre grensen til definisjonsmengden Som <Slutt> velger du den øvre grensen til definisjonsmengden.

Gjenta for kommandoen

Max(<Funksjon>, <Start>, <Slutt>)

i Algebrafeltet.

Hvis definisjonsmengden er en union av flere intervall, gjentar du begge kommandoene for alle intervallene.

Du finner minste verdi ved å lese av y-verdien til det laveste punktet på grafen for funksjonen som er innenfor definisjonsmengden. Du finner største verdi ved å lese av y-verdien til toppunktet på grafen for funksjonen som er innenfor definisjonsmengden.

Skjermdump av GeoGebra som viser en graf og som vektlegger definisjonsmengde og verdimengde

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!