House of Math-logo

Hvordan bruke GeoGebra til budsjett og regnskap

Her bruker jeg Regnearket i GeoGebra til å lage og sammenligne ditt budsjett og regnskap. Det er mer hensiktsmessig å bruke Excel .

Eksempel 1

Eirik Blodøks lager en oversikt over alle inntektene og utgiftene han tror han kommer til å ha en gitt måned. Han lager et budsjettet under.

Inntekter

Beløp

Utgifter

Beløp

Bokhandel (deltid)

2400 kr

Månedskort

680 kr

Hundepass

600 kr

Mobiltelefoni

399 kr

Lommepenger

500 kr

Mat og snacks

600 kr

Klær og sko

400 kr

Underholdning

400 kr

Annet

500 kr

Mot slutten av måneden førte han inn de faktiske inntektene og utgiftene i et regnskap. Blodøks hadde følgende regnskapstall:

Inntekter

Beløp

Utgifter

Beløp

Bokhandel (deltid)

3000 kr

Månedskort

680 kr

Hundepass

400 kr

Mobiltelefoni

399 kr

Lommepenger

500 kr

Mat og snacks

300 kr

Klær og sko

700 kr

Underholdning

320 kr

Annet

498 kr

I tillegg hadde han 2680 kr fra før på kontoen i begynnelsen av måneden.

Han bruker GeoGebra til å sammenligne budsjettet og regnskapet. Resultatet ser slik ut:

Skjermdump av GeoGebra som viser budsjett og regnskap

Følg oppskriftene under slik at du kan lage budsjett og regnskap akkurat som Eiriks. Her er malen han brukte:

Skjermdump av GeoGebra som viser en mal av budsjett og regnskap

NB!

Når du legger til dine egne inntekter og utgifter kan det hende at du må sette inn flere eller færre tall i regnearket ditt, slik at noen celler ser annerledes ut enn de på bildet. Hvis du følger oppskriftene under, får du likevel korrekte utregninger.

GeoGebra-oppskrift 1

Inntekter

1.
Åpne Regnearket i GeoGebra i GeoGebra icon Vis-menyen.
2.
I kolonne A legger du inn navnene på alle inntektene du har i budsjettet.
3.
Du begynner med å skrive «Inntekter» som overskrift og fører deretter inn alle navnene på de ulike inntektene under. Når alle inntektsnavnene er skrevet inn avslutter du med å skrive «Sum inntekter» på linjen under.
4.
I kolonne B skriver du «Budsjett» som overskrift (gjerne på en linje høyere enn der du skrev «Inntekter»).
5.
Fyll inn budsjettallene fra oppgaven slik at de passer med inntektsnavnene.
6.
I kolonne C skriver du «Regnskap» som overskrift slik at den får samme radnummer som «Budsjett.»
7.
Fyll inn regnskapstallene fra oppgaven slik at de passer med inntektsnavnene.
8.
I kolonne D skriver du «Avvik i kr» som overskrift slik at den får samme radnummer som «Budsjett.»
9.
I kolonne E skriver du «Avvik i %» som overskrift slik at den får samme radnummer som «Budsjett».
10.
Du finner «Sum av inntekter» ved å markere alle cellene med verdiene til «Inntekter» som ligger under hverandre og trykke på Sum GeoGebra icon. Dette må du gjøre kolonnevis for «Budsjett», «Regnskap» og «Avvik i kr».

Se på Eksempel 1 og bildene under når du jobber med oppskriftene. Der finner du ett bilde med tallene og ett bilde med formlene.

GeoGebra-oppskrift 2

Utgifter

1.
I kolonne A legger du inn navnene på alle utgiftene du har i budsjettet.
2.
Du begynner med å skrive «Utgifter» som overskrift og fører deretter alle navnene på de ulike utgiftene under. Når alle utgiftsnavnene er skrevet inn avslutter du med å skrive «Sum utgifter» på linjen under.
3.
I kolonne B fyller du inn budsjettallene fra oppgaven slik at de passer med utgiftsnavnene.
4.
I kolonne C fyller du inn regnskapstallene fra oppgaven slik at de passer med utgiftsnavnene.
5.
Du finner «Sum utgifter» ved å markere alle cellene med verdiene til «Utgifter» som ligger under hverandre og trykke på Sum GeoGebra icon. Dette må du gjøre kolonnevis for «Budsjett», «Regnskap» og «Avvik i kr».

GeoGebra-oppskrift 3

Avvik i kr og avvik i %

1.
Du finner «Avvik i kr» for «Inntekter» ved å skrive =. Deretter trykker du på cellen som inneholder verdien til «Inntekter» som ligger under «Regnskap». Så trykker du minustegn, og deretter på cellen som inneholder verdien til «Inntekter» som ligger under «Budsjett». Trykk Enter. Altså,

= <cellen med verdien til «Inntekter» i «Regnskap»> <cellen med verdien til «Inntekter» i «Budsjett»>

Enter

2.
Du finner «Avvik i kr» for «Utgifter» ved å skrive =. Deretter trykker du på cellen som inneholder verdien til «Utgifter» som ligger under «Budsjett». Trykk deretter minustegn, og så på cellen som inneholder verdien til «Utgifter» som ligger under «Regnskap». Trykk Enter. Altså,

= <cellen med verdien til «Utgifter» i «Budsjett»> <cellen med verdien til «Utgifter» i «Regnskap»>

Enter

3.
Du finner «Avvik i %» for «Inntekter» og «Utgifter» ved å skrive =. Deretter trykker du på cellen som inneholder verdien til «Avvik i kr». Trykk deretter deletegn, og så på cellen som inneholder verdien til «Inntekter» eller «Utgifter» som ligger under «Budsjett». Gang dette med 100 og trykk Enter. Dette må du gjøre radvis for alle de ulike inntektene og utgiftene. Altså,

= <cellen med verdien til «Avvik i kr»> / <cellen med verdien til «Inntekter» («Utgifter») i «Budsjett»> * 100

Enter

GeoGebra-oppskrift 4

Overskudd og underskudd for budsjett og regnskap

1.
Du finner «Overskudd/underskudd» ved å trykke på cellen til høyre og skrive = og trykke på cellen som inneholder verdien til «Sum inntekter», deretter minustegn. Trykk så på cellen som inneholder verdien til «Sum utgifter». Trykk Enter.
2.
Dette må du gjøre kolonnevis for «Budsjett» og «Regnskap».

NB! Positive tall er overskudd og negative tall betyr underskudd.

GeoGebra-oppskrift 5

Overskudd og underskudd for avvik i kr

Du finner «Overskudd/underskudd» ved å trykke på cellen til høyre og skrive = og trykke på cellen som inneholder verdien til «Sum inntekter». Deretter trykker du plusstegn, så trykker du på verdien til Sum utgifter. Trykk Enter.

Overskudd og underskudd for avvik i %

Du finner «Avvik i %» ved å skrive = og deretter trykke på cellen som inneholder verdien til «Overskudd/underskudd» som ligger under «Avvik i kr». Deretter deletegn og så trykker du på cellen som inneholder verdien til «Overskudd/underskudd» som ligger under «Budsjett». Trykk Enter.

GeoGebra-oppskrift 6

Penger ved start og slutt av måneden

1.
Under hele oppsettet ditt skriver du i kolonne A «Penger i starten av måned» og «Penger i slutten av måned».
2.
«Penger i starten av måned» får du som regel oppgitt i oppgaven. Skriv disse rett inn i kolonne B.
3.
Du finner «Penger i slutten av måned» = «Penger i starten av måned» + «Overskudd/underskudd» som begge ligger under «Regnskap». Dette gjøres ved å skrive = deretter trykker du på cellen som inneholder verdien til «Penger i starten av måned», så trykker du plusstegn, og deretter trykker du på cellen som inneholder «Overskudd/underskudd» som ligger under «Regnskap». Trykk Enter. Altså,

= <cellen med verdien til «Penger i starten av måned»>

+ <cellen med verdien til «Overskudd/underskudd» i «Regnskap»>

Enter

For å få en bedre oversikt over det faktiske avviket mellom budsjettet og regnskapet, bør du finne avviket både i kroner og i prosent.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Hvordan bruke GeoGebra til lønnsberegninger
Neste oppslagPil som peker til høyre
Inntekt, kostnad, enhetskostnad og overskudd i GeoGebra