House of Math-logo

Hva er sirkelkonstanten pi?

I geometrien du har møtt så langt har du regnet på sirkler og derfor brukt tallet 3,14 litt sånn ut av det blå. Men 3,14 er ikke tatt ut av løse lufta, det er en avrunding av tallet π (leses: pi). I boksen under ser du π med litt flere desimaler.

π et av de morsomste tallene vi har. Men hva er egentlig π, og hvor kom det fra? Tallet π er et forholdstall. Det er forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel. Det som er så utrolig kult, er at uansett hvilken sirkel du velger, kjempestor eller veldig liten, vil forholdet mellom omkretsen og diameteren til sirkelen være det samme, nemlig π.

π er et irrasjonalt tall. Det vil si at π ikke kan skrives som en brøk av heltall. π har uendelig mange desimaler som ikke følger noe mønster. Desimalene i tallet synes å være kastet ut og tilfeldig havnet slik de står.

Tenk på dette

π med 261 desimaler

3,141592653589793238462643383 3, 279502884197169399375105820974 3, 944592307816406286208998628034 3, 825342117067982148086513282306 3, 647093844609550582231725359408 3, 128481117450284102701938521105 3, 559644622948954930381964428 3, 810975665933446128475648233786 3, 783165271201909145648566923

Regel

Definisjon av π

π = omkrets diameter

Figuren under viser de ulike formlene du får ved å løse uttrykket i boksen for de ulike variablene. Du trenger ikke pugge disse, men lære deg hvordan du løser likningen. Uansett, det viktigste er å huske at tallet pi, π, er definert som forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel.

Sirkel med forhold mellom pi, omkrets og diameter.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Sirkelsektor