House of Math-logo

Tallmengder


Det finnes mange ulike typer tall og disse deles inn i ulike tallmengder. Den mengden som består av alle tallene på tallinjen kalles for de reelle tallene. Men tallinjen har også mange andre tallmengder. Her finner du en beskrivelse av dem.

Oversikt over naturlige tall, heltall, rasjonale tall og relle tall

Teori

Tallmengder

= {1, 2, 3,} mengden av naturlige tall. Dette er tallene som du lærte å telle som liten. Alle hele tall som er positive.

= {,2,1, 0, 1, 2,} mengden av heltall. Dette er tallene du lærte som liten, både med og uten minustegn. Alle hele tall som er negative og positive.

= {a bb0,a,b } (symbolet leses «slik at») mengden av rasjonale tall. Dette er alle brøker. Husk at et helt tall også er en brøk, siden et hvilket som helst tall delt på 1 er seg selv (5 = 5 1).

(symbolet leses «uten») = π,e,2, mengden av irrasjonale tall. Dette er tall som π, e, 2 og alle tall som har desimaler hvor desimalene ikke har et fast mønster. Irrasjonale tall kan ikke skrives som brøker.

= de reelle tallene, rett og slett alle tallene på tallinjen.

Tallmengdene over henger sammen slik: De naturlige tallene er en del av heltallene , som igjen er en del av de rasjonale tallene , som så er en del av de reelle tallene .

En bit av tallinja

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!