House of Math-logo

Brøk til promille


Her lærte du hvordan du regnet fra promille til brøk og desimaltall. Nå skal du lære å gå andre veien, fra brøk og desimaltall til promille.

Regel

Brøk promille

a 1000 = a

Regel

Desimaltall d promille

d = d 1000

Du kan altså bytte promilletegnet med brøken 1 1000 når du regner. Siden det er snakk om tusendeler, skriver du som desimaltall ved å bruke tidelsplassen, hundredelsplassen og tusendelsplassen. Du kan gå fra desimaltall til promille ved å gange desimaltallet med 1000 og sette på et promilletegn.

Når du skal gå fra brøk til promille må du utvide eller forkorte brøken slik at du får 1000 i nevneren. Deretter faktoriserer du ut telleren slik at du står igjen med brøken 1 1000. Da kan du bytte 1 1000 med -tegnet, og så er du i mål.

Eksempel 1

Skriv 0,25 og 1 4 som promille

0,25 = 0,25 1000 = 250

1 4 = 1 250 4 250 = 250 1000 = 250 1 1000 = 250

1 4 = 1 250 4 250 = 250 1000 = 250 1 1000 = 250

Eksempel 2

Skriv 1 50 og 0,02 som promille

1 50 = 1 20 50 20 = 20 1000 = 20 1 1000 = 20
0,02 = 0,02 1000 = 20 1 1000 = 20

Eksempel 3

Skriv 3 400 som desimaltall og promille

3 400 = 3 2,5 400 2,5 = 7,5 1000 = 0,0075

3 400 = 3 2,5 400 2,5 = 7,5 1000 = 7,5 1 1000 = 7,5

3 400 = 3 2,5 400 2,5 = 7,5 1000 = 7,5 1 1000 = 7,5

Eksempel 4

Skriv 0,062 som brøk og promille

0,062 = 62 1000 = 62 : 2 1000 : 2 = 31 500
0,062 = 0,062 1000 = 62

Tenk på dette

Hva tror du 20 er i prosent?

20 = 20 1 1000 = 20 1000 = 0,02 = 2%

Fra seksjonen om prosentregning vet du at du kan gjøre om 0,02 til 2 %. Det vil si at 20 er det samme som 2 %.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!