House of Math-logo

Promille (Omgjøring)


I dette oppslaget skal du lære hvordan du regner fra promille til brøk og desimaltall. Som sagt er dette identisk med prosent, bortsett fra at du her jobber med tusendeler og ikke hundredeler.

Regel

Promille brøk desimaltall

a = a 1000

der du må regne ut a : 1000 for å finne desimaltallet.

Siden det er snakk om tusendeler, skriver du desimaltallet ved å bruke tidelsplassen, hundredelsplassen og tusendelsplassen:

9 = 9 1 1000 = 9 1000 = 0,009

Eksempel 1

Skriv 250 som brøk og desimaltall

250 = 250 1 1000 = 250 1000 = 250 : 50 1000 : 50 = 5 20 = 5 : 5 20 : 5 = 1 4

250 = 250 1 1000 = 250 1000 = 0,25

Eksempel 2

Skriv 75 som brøk og desimaltall

75 = 75 1 1000 = 75 1000 = 75 : 25 1000 : 25 = 3 40

75 = 75 1 1000 = 75 1000 = 75 : 25 1000 : 25 = 3 40

75 = 75 1 1000 = 75 1000 = 0,075

Eksempel 3

Skriv 2 som brøk og desimaltall

2 = 2 1 1000 = 2 1000 = 2 : 2 1000 : 2 = 1 500
2 = 2 1 1000 = 2 1000 = 0,002

Eksempel 4

Skriv 1 som brøk og desimaltall

1 = 1 1 1000 = 1 1000
1 = 1 1 1000 = 1 1000 = 0,001

Tenk på dette

Hva tror du 500 er i prosent?

500 = 500 1 1000 = 500 1000 = 0,5 = 50%

500 er altså det samme som 50 %.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!