House of Math-logo

Promille


Du har sikkert hørt om promille i sammenheng med alkohol eller om promillekontroll. Dette henger sammen med det du skal lære nå – ikke alkoholen, men utregningen. Om noen blir stoppet i en promillekontroll, sjekkes blodet for antall tusendeler alkohol i blodet. Det skal nemlig svært få tusendeler til for at du ikke er i stand til å kjøre en bil uten å være påvirket.

Promille henger tett sammen med prosent. Du vet kanskje allerede at prosent betyr hundredel. Promille betyr tusendel. Promille bruker du når du snakker om mindre andeler enn prosent. Hvis vi har en andel som er mindre enn 1 % bruker vi ofte promille.

Det å regne med promille er nesten det samme som å regne med prosent. I stedet for å gange eller dele med 100 må du nå gange eller dele med 1000. Tegnet for promille ser slik ut: .

Regel

Promille betyr tusendel

a = a 1000

der du finner desimaltallet ved å regne ut a : 1000.

Du kan altså bytte promilletegnet med brøken 1 1000. Siden det er snakk om tusendeler, skriver du desimaltallet ved å bruke tidelsplassen, hundredelsplassen og tusendelsplassen.

92 = 92 1 1000 = 92 1000 = 0,092

Nå skal du lære hvordan du finner promillen av et tall. Regningen er lik som for prosent. Den eneste forskjellen er at der du bytter ut prosent med 1 100, bytter du nå ut promille med 1 1000, siden du nå regner med tusendeler og ikke hundredeler.

Regel

Når du skal finne promillen av et tall

promille av tall = tall a = tall a 1000

I eksemplene nedenfor ser du hvordan du skal regne med promille, og hvor viktig det er med brøkregning og stryking for å få utregningen til å gå raskt.

Eksempel 1

Regn ut 40 av 30

30 40 = 1200 = 1200 1 1000 = 1200 1000 = 1,2 Det betyr at 40 av 30 er 1,2.

Eksempel 2

Finn 750 av 80

80 750 = 60000 = 60000 1 1000 = 60000 1000 = 60 750 av 80 er 60.

Eksempel 3

Finn 1000 av 10

10 1000 = 10000 1 1000 = 10000 1000 = 10

1000 av 10 er 10.

Som du ser, er prosentregning og promilleregning identisk bortsett fra prosentens hundredeler og promillens tusendeler!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!