House of Math-logo

Subtraksjon ved hjelp av tallinjen


Subtraksjon og minus er to navn på samme regneoperasjon. Ved subtraksjon med positive tall blir ting mindre, og du beveger deg mot venstre på tallinjen.

Regel

Viktige ord og uttrykk

Når du snakker om subtraksjonsstykker, bruker du ordet ledd om det du skal trekke fra hverandre, og ordet differanse om svaret.

LEDD LEDD = DIFFERANSE

Disse ordene og denne sammenhengen er det avgjørende at du kan. Dette må derfor pugges!

Husk at du alltid kan bruke tallinjen til å hjelpe deg med subtraksjon. Tallet du skal trekke fra forteller deg hvor mange hopp du gjør for å komme frem til svaret.

Eksempel 1

Regn ut

13 6 = 7

Her er 13 og 6 leddene våre, og 7 er differansen.

6 hopp på tallinjen fra 13 til 7

Tenk på dette

Hva tror du skjer når du trekker 0 fra et tall?

Ingen verdens ting!

10 0 = 10100 0 = 10042 0 = 42

Det er fordi du hopper 0 steg nedover på tallinjen.

Eksempel 2

Regn ut

48 25 = 23

Her er 48 og 25 leddene våre, og 23 er differansen.

25 hopp på tallinjen fra 48 til 23

Eksempel 3

Regn ut

67 24 = 43

Her er 67 og 24 leddene våre, og 43 er differansen.

Du kan bruke tallinjen. Tallet du trekker fra viser hvor mange hopp du gjør.

Tenk på dette

Hva skjer når du trekker en tiervenn fra 10?

Siden tiervenner forteller hvilke to tall som til sammen blir 10, vil differansen mellom 10 og en tiervenn være den andre tiervennen. 10 1 = 9 10 8 = 2 10 3 = 7 10 6 = 4 10 5 = 5

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om subtraksjon? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Addisjon ved hjelp av tallinjen
Neste oppslagPil som peker til høyre
Pluss og minus (plassverdisystemet)