Hvordan sette opp budsjett i Excel

Her kommer en oppskrift på hvordan du kan lage et budsjett i Excel. Å lage et budsjett er et nyttig hjelpemiddel for å få oversikt over økonomien til deg personlig eller til en bedrift.

Et budsjett består i hovedsak av å gjøre de «kjedelige» operasjonene pluss og minus. Dette er noe et regneark gjør kjempebra for deg.

Excel-oppskrift

Å lage et budsjett

1.
Lag gode kategorier for de ulike inntektene og utgiftene dine. Disse kategoriene vil avhengige av hva du tjener penger på (eller bedriften). Gjør det samme med utgiftene.
2.
Fyll inn beløpene i hver kategori.
3.
Summer inntektene og utgiftene. Til slutt regner du ut det eventuelle overskuddet eller underskuddet.

Eksempel 1

Eirik Blodøks lager en oversikt over alle inntektene og utgiftene han tror han kommer til å ha en gitt måned og trenger din hjelp til å bruke Excel til å lage en budsjett.

1.
Nedenfor har du kategorisert de ulike inntekts- og utgiftspostene til Eirik Blodøks.

Inntekter

Beløp

Utgifter

Beløp

Bokhandel (deltid)

2400 kr

Månedskort

680 kr

Hundepass

800 kr

Mobiltelefoni

399 kr

Lommepenger

500 kr

Mat og snacks

1000 kr

Klær og sko

500 kr

Underholdning

350 kr

Annet

500 kr

2.
Du fyller inn disse tallene i Excel:

Regneark i Excel for inntekter og utgifter.

3.
Til slutt summerer du opp alle inntektene og utgiftene og finner overskuddet/underskuddet til Eirik Blodøks:

Regneark i Excel som summerer inntekter og utgifter.

Her er formlene i hver celle:

Regneark i Excel som viser formler brukt for summeringen

NB! Legg merke til at Eirik Blodøks sitt budsjett gikk i overskudd ettersom tallet i celle B11 er positivt. Som hovedregel skal man sette opp budsjetter som gir overskudd.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!