Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Навiщо потрiбна алгебра


Слово «алгебра» походить вiд арабського «аль-джебр», що означає «возз’єднання» або «вiдновлення (розрiзнених частин)». До розрахункiв у алгебрi належать додавання, вiднiмання, множення, дiлення та добування кореня зi змiнних та чисел. А отже, алгебра є продовженням арифметики, яка складається з додавання, вiднiмання, множення та дiлення, щоправда, лише чисел.

Так розпочинається твоя подорож у свiт алгебри. Це так захопливо! Коли ти навчишся здiйснювати розрахунки зi змiнними разом iз числами, перед тобою вiдкриється цiлий новий свiт можливостей.

Алгебра — чи не найцiкавiша рiч у моєму життi. Нiщо не зрiвняється з розв’язанням виразу зi змiнними i тим, який гарним, охайним вiн стане. Вражає те, наскiльки потужним може бути невеликий набiр правил, якщо їх поєднати.

Алгебраїчнi вирази на тлi космосу

Розумiння алгебри та способу алгебраїчного мислення значно полегшує процес розв’язання задач. Сприймай їх як головоломки та логiчне мислення, користь вiд яких супроводжуватиме тебе все твоє життя.

Помiркуй

Уяви, що прибираєш свою кiмнату вiд чистого одягу, що розкиданий усiєю пiдлогою. На пiдлозi лежать такi предмети одягу:

светр штани светр футболка штани штани футболка

Ти пiднiмаєш i складаєш два светри, три пари штанiв i двi футболки, i кладеш назад до шафи. Складаючи одяг на полицi i рахуючи, скiльки штук кожного з предметiв одягу ти маєш, ти виконуєш алгебраїчнi розрахунки.

Можеш думати про алгебру як про прибирання кiмнати. Алгебра призначена для розрахунку та дiлення рiзних змiнних та чисел на групи.

Втiм, алгебра – це набагато бiльше, нiж просто пiдрахунок змiнних. Це набiр основних методiв для розв’язання iнших видiв математичних задач. Ми часто пiдставляємо змiннi в iншi математичнi методи, як-от формули, рiвняння та функцiї.

Найцiкавiше в математицi полягає в тому, що якщо виконувати домашнє завдання, нова теорiя здаватиметься значно простiшою. Важливо не просто спекатися домашнього завдання, а зрозумiти його. На жаль, прогалини в знаннях у бiльшостi випадкiв ускладнюють розумiння нових тем.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!