House of Math-logo

Desimaltall


Et desimaltall er et tall med komma. Sifrene bak komma kalles desimaler. Når du har ett siffer bak komma, har du tatt med det vi kaller tideler.

Eksempel 1

Desimaltall med ett siffer bak komma har med tideler:

0,1,3,9,34,7,102,3,6274,5

0,13,934,7102,36274,5

Når du har to sifre bak komma, har du tatt med det vi kaller tideler og hundredeler. Vi vet fra plassverdisystemet, at første plass bak komma er tidelsplassen og andre plass bak komma er hundredelsplassen.

Eksempel 2

Desimaltall med to sifre bak komma har med tideler og hundredeler:

0,01,4,52,71,70,732,99,9476,07

0,014,5271,70732,999476,07

Hvorfor trenger vi egentlig desimaltallene? Tallinjen er proppet full av tall som ligger tett i tett. Likevel er det slik at mellom to tall kan du alltid finne et nytt tall. Dette kan virke kryptisk. For å kunne skjære inn mellom hvilke som helst to tall på tallinjen trenger du desimaler. Desimaltallene er derfor det verktøyet du bruker for å uttrykke deg så nøyaktig som nødvendig. Se på tegningen:

Zoomer vi inn mellom to tall på tallinjen kan vi alltid finne nye

Eksempel 3

Hvilket tall med én desimal ligger mellom 0,1 og 0,3?

Av tallinjen over ser du at 0,2 er det eneste tallet med én desimal som ligger mellom 0,1 og 0,3.

Eksempel 4

Hvilke tall med to desimaler ligger mellom 0,4 og 0,5?

Av tallinjen ser du at 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 og 0,49 er tallene med to desimaler som ligger mellom 0,4 og 0,5.

Eksempel 5

Hvilke tall med tre desimaler ligger mellom 11,01 og 11,02?

En tallinje vi vise deg at 11,011 11,012 11,013 11,014 11,015 11,016 11,017 11,018 og 11,019 er tallene med tre desimaler som ligger mellom 11,01 og 11,02.

Eksempel 6

Skriv tallene 8,64,434,47,998,61 i stigende rekkefølge.

4,44,437,998,68,61

Tenk på dette

Det er viktig å vite at 0,1 = 0,10. Men hvorfor er det slik?

Når du skriver 0,1, skal du tenke på dette som tideler fordi 1-tallet står på tidelsplassen. Når du skriver 0,10, skal du tenke på dette som hundredeler fordi du har tatt med en 0 etter 1-tallet. Dermed har du aktivert hundredelsplassen. Tallene er i verdi like store fordi 1 10 = 10 100, men 0,10 er mer nøyaktig.

Mattebanken

Vil du gjøre oppgaver om desimaltall? Prøv Mattebanken!

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!